Usługa Opieki Farmaceutycznej „NOWY LEK”

„Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”

Załączniki do pobrania

 1. Algorytm
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2 – ulotka dla pacjenta
 4. Załącznik nr 3A
 5. Załącznik nr 3B
 6. Załącznik nr 3C
 7. Załącznik nr 3D
 8. Załącznik nr 4
 9. Załącznik nr 5
 10. Załącznik nr 6
 11. Załącznik nr 7

Autorzy:
dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk
dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein
dr hab. n. farm. Mariola Drozd
dr n. farm. Justyna Dymek
mgr farm. Agnieszka Stankiewicz
mgr farm. Artur Jędra

Konsultacje:
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska
mgr farm. Joanna Machalska

Recenzenci:
dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
mgr farm. Aneta Bąbol