„Zalecenia dotyczące postępowania u chorych objętych świadczeniem w ramach usługi farmaceutycznej Nowy Lek”

Załączniki do pobrania

 1. Algorytm
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2 – ulotka dla pacjenta
 4. Załącznik nr 3A
 5. Załącznik nr 3B
 6. Załącznik nr 3C
 7. Załącznik nr 3D
 8. Załącznik nr 4
 9. Załącznik nr 5
 10. Załącznik nr 6
 11. Załącznik nr 7
 12. Beta-bloker ulotka dla pacjenta
 13. ACEI ulotka dla pacjenta
 14. Antagonista wapnia ulotka dla pacjenta
 15. Diuretyk ulotka dla pacjenta
 16. Sartan ulotka dla pacjenta
 17. Obsługa inhalatorów Profesjonalne wsparcie pacjenta w aptece

Autorzy:
dr n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk
dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein
dr hab. n. farm. Mariola Drozd
dr n. farm. Justyna Dymek
mgr farm. Agnieszka Stankiewicz
mgr farm. Artur Jędra

Konsultacje:
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska
mgr farm. Joanna Machalska

Recenzenci:
dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
mgr farm. Aneta Bąbol